Završna konferencija TEMPUS projekta TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

U periodu od 22.3. do 26.3. na Sveučilištu Padenborn u Njemačkoj održana je završna konferencija TEMPUS projekta 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES.
Na završnoj konferenciji sudjelovali su i predstavnici Sveučilišta u Mostaru  kao jedan od partnera na projektu.  Delegaciju Sveučilišta sačinjavali su:
dr.sc. Ljerka Ostojić, rektorica Sveučilišta
dr.sc. Marijana Sivrić, Filozofski fakultet
dr.sc. Dražena Gašpar, Ekonomski fakultet
dr.sc. Vojo Višekruna, Pomoćnik rektorice za nastavu i studente
Asistent Mario Dragićević, Fakultet strojarstva i računarstva

Treba istaći da je projekt nakon tri godine intenzivnog rada svih sudionika polučio jako dobre rezultate i dokumente koji se mogu naći na web stranici projekta www.bhqfhe.eu .
Za vrijeme trajanja konferencije imali smo čast i zadovoljstvo  biti primljeni i kod gradonačelnika grada Paderborna.