Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Tonke Krešić Gagro

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Tonke Krešić Gagro, polaznice Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti, pod nazivom “Pravni aspekti učlanjenja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju – dosadašnja postignuća i preostali uvjeti za punopravno članstvo”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.