Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Cvije Jurković

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Cvije Jurković, polaznice Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti, pod nazivom “Apelacijska nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.