Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Anite Lukenda

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Anite Lukenda, polaznice Poslijediplomskog doktorskog studija odgojnih znanosti (Pedagogije), pod nazivom “Pristup cjeloživotnom učenju u Europskom i međunarodnom kontekstu”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.