Sažetak doktorskog rada kandidata Gorana Karanovića

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidata Gorana Karanovića, polaznika Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti, pod nazivom “Suvremena uloga NATO-a: globalni čuvar mira ili svjetski policajac”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.