Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović, pod nazivom “Liječnik kao subjekt deliktne odgovornosti”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Marije Naletilić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Mr. sc. Marija Naletilić branit će doktorsku disertaciju s naslovom Povijest uzgoja i prerade duhana u Hercegovini od 1918. do 1941. Obrana će se održati 8. rujna … Nastavi čitati

Obavijest o nastupnom predavanju Miroslava Vasilja

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja Sveučilišta … Nastavi čitati

Prof. dr. sc. Zoran Tomić izabran za rektora Sveučilišta u Mostaru

Senat Sveučilišta u Mostaru na danas održanoj sjednici izabrao je dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Zorana Tomića za rektora Sveučilišta u Mostaru. Druga kandidatkinja je bila prof. dr. sc. Snježana Rezić sa Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. … Nastavi čitati

Obavijest o nastupnom predavanju Anite Jurić

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. godine, te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, pristupnica dr. sc. Anita Jurić održat će nastupno predavanje na temu „Procesiranje … Nastavi čitati