Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Inge Marijanović

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. INGE MARIJANOVIĆ, dr. … Nastavi čitati

Ponovo produžen Erasmus+ natječaj za Sveučilište u Splitu

Budući se Natječaj za Sveučilište u Splitu ponovno produžuje, ljubazno molimo studente Ekonomskog, Građevinskog, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti te Fakulteta strojarstva i računarstva da se prijave na jednosemestralnu studentsku razmjenu za Sveučilište u Splitu za ljetni semestar 2017./2018., s … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Ane Noković

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Ana Noković branit će doktorsku disertaciju s naslovom Rano kršćanstvo na jugoistočnoj obali Jadrana od 3. do 7. stoljeća Obrana će se održati 21. lipnja 2017. u 10 … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Darije Glibić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Darija Glibić branit će doktorsku disertaciju s naslovom Teme i stilovi u njemačkoj ženskoj prozi od 1945. do danas Obrana će se održati 23. lipnja 2017. u 11 … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Magdalene Ramljak

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Magdalena Ramljak branit će doktorsku disertaciju s naslovom Frazemi kojima se izražavaju emocije u pripovijetkama Ive Andrića i njihovi prijevodi na njemački jezik (Kontrastivna analiza) Obrana će se … Nastavi čitati