Natječaj za Sveučilište u Zagrebu – jednotjedna mobilnost za nastavno osoblje

Otvoren je Natječaj za Sveučilište u Zagrebu za jednotjednu mobilnost za nastavno osoblje (predavanje i trening). Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti CV, motivacijsko pismo kao i pozivno pismo od sastavnice gostujućeg Sveučilišta na adresu erasmus+k107@sve-mo.ba do 19. travnja 2017. g. (svi … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Ivane Topić

Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. IVANE TOPIĆ, dr. med., pod naslovom “ULOGA PROUPALNOG CITOKINA TNF-α U BOLESNIKA S PSORIJAZOM I … Nastavi čitati

Otvoren Natječaj za jednotjednu stipendiju za staff trening na Radboud Sveučilištu u Nizozemskoj

Otvoren je natječaj za jednotjednu stipendiju za staff trening  na Radboud Sveučilištu u Nizozemskoj za administrativno osoblje, koji će se održati u svibnju ove godine, a više informacija može se pronaći na sljedećoj web stranici www.ru.nl/stafftrainingweek. Ljubazno molimo sve zainteresirane kandidate … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorskog rada kandidatkinje Marijane Dragaš

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Marijana Dragaš branit će doktorsku disertaciju s naslovom Promoviranje ideologije temeljem političkih mitova Obrana će se održati 11. travnja 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u … Nastavi čitati

Završna konferencija TEMPUS projekta TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

U periodu od 22.3. do 26.3. na Sveučilištu Padenborn u Njemačkoj održana je završna konferencija TEMPUS projekta 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES. Na završnoj konferenciji sudjelovali su i predstavnici Sveučilišta u Mostaru  kao jedan od partnera na projektu.  Delegaciju Sveučilišta sačinjavali su: dr.sc. Ljerka … Nastavi čitati