Otvoren Natječaj za Sveučilište u Zagrebu

Otvoren je natječaj za prijavu studenata za razmjenu na Sveučilište u Zagrebu za 1.,2. i 3. studijski ciklus.
Molimo sve zainteresirane kandidate da najdalje do 27.1. 2017. dostavite povratnu informaciju o zainteresiranosti za prijavu na ovaj natječaj.
Potrebni podaci su: ime i prezime, smjer i godina studija studenta, semestar za koji se prijavljuje, kontakt podaci (email i telefon).

Web stranica sveučilišta je  http://www.unizg.hr/.
Za sve daljnje upite Ured za međunarodnu suradnju je na raspolaganju.

Marija Nakić
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru
Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH
Tel. +387 36 337 077
E-adrese: rektorat-ms@sve-mo.ba;  marija.nakic@sve-mo.ba
Web: www.sve-mo.ba.