Otvoren Natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu

Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu gdje je za naše Sveučilište odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa.
Ljubazno molimo sve zainteresirane studente da do 28.5.2017. dostave sljedeću dokumentaciju na email adresu erasmus+k107@sve-mo.ba:
1. Ugovor o učenju (link se nalazi unutar prijavnog linka i treba biti potpisan od strane prodekana ili voditelja studija na Fakultetu kao i prorektorice za međunarodnu suradnju),
2. Prijepis ocjena o svim položenim ispitima sa svih ciklusa kao i s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku),
3. Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 (formular se može preuzeti na linku),
4. Potpisana izjava o ranijoj mobilnosti, a ukoliko student nije bio na mobilnosti da ju svejedno popuni i potpiše (formular se može preuzeti na linku),
5. Potpisana izjava o boravku, rođenju i državljanstvu  (formular se može preuzeti na linku),
6. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku najviše 1 A4 stranica,
7. CV (Europass) s navedenim dodatnim aktivnostima (formular se može preuzeti na linku),
8. Važeća potvrda o upisu na Fakultet (hrvatski i engleski jezik),
9. Preslika putovnice ili osobne iskaznice

Link Sveučilišta u Mariboru na kojem se mogu pronaći sve informacije i obrasci je sljedeći  http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.
Za sve dodatne informacije obratite se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH, +387 36 337 077 , rektorat-ms@sve-mo.ba , www.sve-mo.ba.