Obavijest o obrani doktorskog rada kandidatkinje Marijane Dragaš

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET

O G L A Š A V A

Marijana Dragaš branit će doktorsku disertaciju s naslovom

Promoviranje ideologije temeljem političkih mitova

Obrana će se održati 11. travnja 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).
Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.
Sažetak doktorske disertacije može se pogledati ovdje.
Pristup obrani je slobodan.