Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Marije Naletilić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET

O G L A Š A V A

Mr. sc. Marija Naletilić branit će doktorsku disertaciju
s naslovom

Povijest uzgoja i prerade duhana u Hercegovini od 1918. do 1941.

Obrana će se održati 8. rujna 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u vremenu od 9 do 14 sati.

Pristup obrani je slobodan.