Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Marjane Jerković Raguž

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. MARJANE JERKOVIĆ RAGUŽ, dr. med., pod naslovom

POVEZANOST LABORATORIJSKIH PARAMETARA (CRP-A, ŽELJEZA I FERITINA) U RANOJ NOVOROĐENAĆKOJ DOBI S INDEKSOM TJELESNE MASE TRUDNICA I NJIHOVE NOVOROĐENČADI

pred Povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Vajdana Tomić, predsjednik
prof. dr. sc. Veselin Škrabić, član
doc. dr. sc. Ivanka Mikulić, član

Mentor prof. dr. sc. Darinka Šumanović-Glamuzina

održat će se u petak, 28. travnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati, u Vijećnici Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bijeli brijeg bb.
Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani gotove doktorske disertacije.

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda, dekan