Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Anite Lukenda

Sveučilište u Mostaru
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

oglašava

Obranu doktorske disertacije Anite Lukenda, pod nazivom „Pristup cjeloživotnom učenju u europskom i međunarodnom kontekstu“.

Obrana će se održati 21. travnja 2017. godine u 12.00 sati na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica 1-6). Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.
Pristup obrani je slobodan.