Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidata Marka Martinca

Na temelju članka 8. Pravilnika o prijavi i obrani doktorske disertacije izvan doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana doktorske disertacije mr. sc. MARKA MARTINCA, dr. med., pod naslovom

“TIPOVI OSOBNOSTI I METABOLIČKI SINDROM U BOLESNIKA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM

pred povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Miro Jakovljević, predsjednik
prof. dr. sc. Milenko Bevanda, član
prof. dr. sc. Monika Tomić, član

Mentor prof. dr. sc. Dragan Babić

održat će se u ponedjeljak, 06. ožujka 2017. godine s početkom u 12:00 sati u Amfiteatru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb.
Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani doktorske disertacije.

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda, dekan