Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Predraga Ivankovića

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, pristupnik dr. sc. Predrag Ivanković održat će nastupno predavanje „Biologija i ekologija riba“ u petak, 19. svibnja 2017. godine u 10:00 sati u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.