Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Marka Ostojića

Dr. sc. Marko Ostojić, dr. med., u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje
docent, održat ie nastupno predavanje na temu: ”Hod – značajke i biomehanika” u konferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Sveudilišta u Mostaru, Kralja Petra
Krešimira IV bb, dana 19.05.2017. god. (petak), s početkom u 13,00 sati.
Pozivaju se zainteresirane stranke prisustvovati ovom predavanju.