Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Elme Sefo

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. godine, te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, pristupnica dr. sc. Elma Sefo održat će nastupno predavanje na temu „Tehnologija proizvodnje lubenica“ u ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine u 10:15 sati u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.