Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Dražena Barbarića

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, pristupnik dr. sc. Dražen Barbarić održat će nastupno predavanje na temu „Biopolitika i teorija totalitarizma“ u srijedu, 17. svibnja 2017. u 13:15 u učionici 27 Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.