Obavijest o nastupnom predavanju Anite Jurić

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. godine, te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru, pristupnica dr. sc. Anita Jurić održat će nastupno predavanje na temu „Procesiranje hrane visokim tlakom“ u ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine u 12:00 sati u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.