Natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Splitu

Ponavlja se natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Splitu zbog nedovoljnih prijava. Mogu se prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa na jednosemestralnu razmjenu za ljetni semestar Sveučilišta u Splitu 2017./2018., s naglaskom da se studenti Građevinskoga fakulteta prijavljuju samo za drugi ciklus.
Studenti se izravno prijavljuju na sljedeći link, a rok za prijavu je do  15.6.2017. http://eng.unist.hr/InternationalRelations/ERASMUS/CooperationwithPartnerCountriesErasmusKA107/CallforApplications/call_app_mo/tabid/1484/Default.aspx.

Studijski programi na koje se studenti prijavljuju su sljedeći:
0732      Building and civil engineering
0311      Economics
061        ICTs
0715      Mechanics and metal trades
0533      Physics
0541      Mathematics

Za sve dodatne informacije obratite se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar I BiH, +387 36 337 077, rektorat-ms@sve-mo.ba , www.sve-mo.ba.