Natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Sveučilišta

Na temelju članka 44. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj: 4/12), članka 33. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke ur. broj: 01-150/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za člana Upravnog vijeća ispred Sveučilišta može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora koji je u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru, da ne obavlja funkciju rektora i prorektora Sveučilišta u Mostaru, odnosno dekana i prodekana ustrojbene jedinice Sveučilišta u Mostaru.
Kompletan tekst Natječaja može se preuzeti ovdje.