Javni poziv Državnog ureda za Hrvate izvan RH za 2017. godinu

Objavljen je Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2017. godinu. Informacije o projektnim mogućnostima, uvjetima, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i načinu podnošenja prijava mogu se dobiti ovdje.