Javni Natječaj za upis na doktorske studije na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2016./2017. godini

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
S E N A T

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata Ur. broj: 01-375/17 od 27. veljače 2017. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

1. FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru „Ekologija, zaštita prirode i okoliša“
Doktorski studij „Ekologija, zaštita prirode i okoliša“, u trajanju od 6 semestara (3 godine) – 180 ECTS bodova.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti iz područja prirodnih znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.
Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak i obaviti razgovor s kandidatima.
Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru.
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Sveučilište u Mostaru
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Referada za poslijediplomske studije
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij Ekologija, zaštita prirode i okoliša.
Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

2. MEDICINSKI FAKULTET
Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru „Biomedicina i zdravstvo“
Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“, u trajanju od 6 semestara (3 godine) – 180 ECTS bodova.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor medicinskih znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.
Odabir kandidata obavit će Natječajno povjerenstvo prema kriterijima za bodovanje navedenim u obrascu, te rezultatima razgovora.
Školarina iznosi 3.000,00 KM po semestru.
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Sveučilište u Mostaru
Medicinski fakultet
Kralja P. Krešimira IV bb
88 000 Mostar, BiH
uz naznaku: „Za Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij“
Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

3. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru „Ars Sacra“
Doktorski studij „Ars Sacra“, u trajanju od 6 semestara (3 godine) – 180 ECTS bodova.
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor umjetnosti (dr. art) ekvivalent Ph.D.
Školarina iznosi 4.000,00 KM po godini studija.
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Sveučilište u Mostaru
Akademija likovnih umjetnosti
Stepinčeva 16
88 220 Široki Brijeg
uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na doktorski studij „Ars Sacra“
Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

Rok prijave: Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku, na web stranici ustrojbenih jedinica i Sveučilišta u Mostaru.