Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Marjane Jerković Raguž

Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. MARJANE JERKOVIĆ RAGUŽ, … Nastavi čitati

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište … Nastavi čitati

Natječaj za prijavu studenata na ”Instituto Politécnico de Viana do Castelo’’ u Portugalu

Otvoren je Natječaj za prijavu studenata na ”Instituto Politécnico de Viana do Castelo’’ u Portugalu za zimski semestar 2017./2018. godine. Za naše Sveučilište odobrene su dvije stipendije za prvi ciklus za smjerove: – Poslovanje i administracija i – Agronomija i … Nastavi čitati

Otvoren Natječaj za Sveučilište u Grazu

Otvoren je Natječaj za Sveučilište u Grazu na koji se mogu prijaviti studenti 1. i 2. ciklusa. Sve dodatne informacije vezane za prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu se pronaći na sljedećoj poveznici. Također, molimo zainteresirane studente da putem e-maila erasmus+k107@sve-mo.ba … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Anite Lukenda

Sveučilište u Mostaru Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti oglašava Obranu doktorske disertacije Anite Lukenda, pod nazivom „Pristup cjeloživotnom učenju u europskom i međunarodnom kontekstu“. Obrana će se održati 21. travnja 2017. godine u 12.00 sati na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih … Nastavi čitati