Radionica u Zenici

Radionica u Zenici

U razdoblju od 20. do 23. veljače 2011. godine u Zenici je održana radionica pod nazivom „Analiza trenutne situacije razvoja indikatora osiguranja kvalitete za visokoškolske institucije u BiH“. Na samom početku radionice, kojoj su ispred Sveučilišta u Mostaru nazočile prof.dr.sc. Snježana Rezić, koordinatorica za osiguranje kvalitete i Ivana Zovko, prof., koordinatorica za međunarodnu suradnju, predstavnici svih javnih sveučilišta u BiH su prezentirali stanje u području razvoja indikatora osiguranja kvalitete na svojim institucijama, nakon čega su predstavnice Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete predstavile važnost osiguranja kvalitete, a osobito njegovih indikatora za proces akreditacije i vanjske procjene u BiH.

Nakon što su predstavnici Sveučilišta u Corku i Sveučilišta u Mariboru prezentirali ulogu KPI-a na njihovim institucijama, André Govaert, ispred KaHo Sint Lieven Hogeschool je napravio usporedbu indikatora na BiH i EU sveučilištima. Radionica je zaključena SWOT analizom (analizom prednosti, nedostataka, mogućnosti i prijetnji) trenutne situacije s procedurama osiguranja kvalitete na BiH sveučilištima.

Workshop in Zenica

Workshop “Analysis of the present situation of developing KPI for higher education institutions in B&H” was held in Zenica on February 20-23, 2011. Prof. Snježana Rezić, Ph.D., quality assurance coordinator and Ivana Zovko, international relations coordinator were representatives of the University of Mostar in the workshop which begun by presentations about the state in the area of developing KPI at all public institutions in B&H. Later on representatives of the Agency for development of higher education and quality assurance presented the importance of quality assurance and especially of its indicators for the processes of accreditation and external evaluation in B&H.

After the presentations about KPI role at the University College Cork and University of Maribor, André Govaert, on behalf of KaHo Sint Lieven Hogeschool, made a comparison of indicators at B&H and EU Universities. The workshop was concluded with SWOT analysis (analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats) of the current situation with procedures of quality assurance at B&H Universities.