Radionica u Sarajevu

Radionica u Sarajevu

Radionica pod nazivom „Razvoj nacionalnog seta indikatora osiguranja kvalitete u BiH“ održana je u Sarajevu u razdoblju od 7. do 10. lipnja 2011. godine. U prvom dijelu radionice mr.sc. Dino Mujkić, predstavnik WUS Austrije je govorio o ulozi indikatora osiguranja kvalitete u strateškom upravljanju visokoškolskim institucijama, nakon čega su predstavnici europskih partnerskih institucija dali svoje primjere dobre prakse u području KPI-a. Tijekom radionice bilo je govora i o važnosti razvoja zajedničkog seta indikatora za Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, a potom je napravljena analiza „Seta indikatora osiguranja kvalitete na institucionalnoj razini“, kojeg je svaka visokoškolska institucija u BiH trebala razviti. Radionica je zaključena donošenjem prijedloga seta zajedničkih indikatora, a predstavnice Sveučilišta u Mostaru su bile prof.dr.sc. Dražena Gašpar, prof.dr.sc. Snježana Rezić i Ivana Zovko, prof.

Workshop in Sarajevo

Workshop “Development of national set of KPI in B&H” was held in Sarajevo in the period June 7-10, 2011. In the first part of the workshop Dino Mujkić, M.Sc., representative of WUS Austria, talked about the role of KPI in strategic management of higher education institutions. Later on representatives of European partner institutions gave their good practice examples in the KPI area. Topics of discussion were also importance of development of a common set of KPI for the Agency for development of higher education and quality assurance and analysis of a document “Set of KPI at the institutional level” developed by all higher education institutions in B&H. The workshop was concluded by making a proposal of a set of common key performance indicators. University of Mostar was represented by Prof. Dražena Gašpar, Ph.D., Prof. Snježana Rezić, Ph.D. and Ivana Zovko, prof.