Prvi sastanak konzorcija SHEQA Tempus projekta

Prvi sastanak konzorcija

Prvi sastanak konzorcija SHEQA Tempus projekta održan je u razdoblju od 8. do 11. prosinca 2010. godine na KaHo Sint Lieven Hogeschool u Gentu, Belgija, odnosno na sveučilištu nositelju spomenutoga projekta. Sveučilište u Mostaru, koje je državni koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu, su predstavljale prof.dr.sc. Dražena Gašpar, prorektorica za međunarodnu suradnju i poslovanje i Ivana Zovko, prof., koordinatorica za međunarodnu suradnju.

Središnja tema sastanka je bilo detaljno upoznavanje svih partnerskih institucija sa samim projektom. Prorektorica Gašpar je dala opći pregled projekta, a njezina prezentacija je govorila o projektnim ciljevima, partnerima, radnim paketima, glavnim ishodima projekta te proračunu. Predstavnici KaHo Sint Lieven Hogeschool Geert de Lepeleer i André Govaert su pobliže upoznali sve nazočne sa svojom institucijom te prezentirali analizu indikatora osiguranja kvalitete (KPI) i registar studijskih programa u njihovoj regiji, a čiji razvoj u BiH bi trebao biti jedan od glavnih ishoda projekta.

Teme sastanka su također bile i kako u BiH prikupljati i analizirati podatke vezane za indikatore osiguranja kvalitete te analiza indikatora u Kataloniji, o kojima su govorili Boris Ćurković ispred Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete te Carmen Echazarreta ispred Sveučilišta u Gironi, Španjolska.

The first consortium meeting

The first consortium meeting of SHEQA Tempus project was held in the period December 8-11, 2010 at KaHo Sint Lieven Hogeschool in Ghent, Belgium i.e. at the institution, which is the grant holder of this project. University of Mostar, which is the project coordinator in Bosnia and Herzegovina, was represented by Prof. Dražena Gašpar, Ph.D., Vice-Rector for international relations and business and Ivana Zovko, prof., international relations coordinator.

Central topic of the meeting was introducing all partner institutions with the project. Vice-Rector Gašpar gave a general overview of the project and her presentation talked about project objectives, partners, work packages, main outcomes of the project and budget. Representatives of KaHo Sint Lieven Hogeschool Geert de Lepeleer and André Govaert made a general presentation of their institution and analysis of KPI indicators and register of study programmes in their region, whose development in B&H should be one of the main project outcomes.

Other topics of the meeting were also how to collect and analyze data regarding KPI and analysis of indicators in Catalonia which were presented by Boris Ćurković on behalf of the Agency for development of higher education and quality assurance and Carmen Echazarreta on behalf of the University of Girona, Spain.