JoinEU-SEE projekt, novi natječaj

Sveučilište u Mostaru ponovo je ostvarilo pravo sudjelovanja u Erasmus Mundus Action 2 projektu JoinEU-SEE, što će značajno doprinijeti poboljšanju mobilnosti studenata, nastavnika i suradnika.
Natječaj za akademsku godinu 2012./2013. bit će otvoren u razdoblju od 8. studenoga 2011. godine do 1. veljače 2012. godine.
Detaljnije informacije mogu se pronaći na web stranici www.joineusee.eu i u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru na e-mail rektorat-ms@sve-mo.ba ili na broj telefona 036/337-077.

 

 

Iz Ureda za međunarodnu suradnju