Erasmus+ TEACHER

Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (TEACHER) je projekt razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju financiran od strane Europske Komisije. Ovaj projekt ima za cilj inoviranje i unaprjeđenje studijskih programa predškolskog odgoja (prvog ciklusa) u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje programa utemeljenih na kompetencijama.  Također, projekt ima za cilj utvrđivanje kompetencija koje su potrebne na tržištu rada, te bi se stoga trebale uključiti u studijske programe i ishode učenja. Projekt ima međunarodni karakter budući da su projektni partneri sveučilišta i relevantne institucije u predškolskom odgoju iz Bosne i Hercegovine, republike Hrvatske, Rumunjske, Slovačke i Velike Britanije.
Za više detalja posjetite www.teacher.unt.ba