Erasmus+ TEACHER – Kick-off sastanak u Travniku, 09. i 10. veljače 2017. godine

Kick-off sastanak Erasmus + Capacity Building projekta Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (TEACHER) održan je 09. i 10. veljače 2016. u Travniku u organizaciji Univerziteta u Travniku.
Nakon pozdravnih riječi, projekt je u  cjelini predstavio koordinator projekta. Nakon toga je uslijedila prezentacija svih partnera projekta i njihova uloga u projektu. Organizacijska struktura je predložena i prihvaćen od strane svih projektnih partnera, usvojene su i smjernice za realizaciju ugovora te su svi radni paketi prikazani detaljno. Ostali planovi potrebni za realizaciju projekta  su osmišljeni i dizajnirani kako bi se omogućila učinkovita provedba projekta.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera, predstavnik Sveučilišta u Mostaru je bio Dragan Gabrić.
Za više detalja posjetite: http://teacher.unt.ba/index.php/2017/02/13/kick-off-meeting-materials/