Gent, Belgija (13.-16. lipnja 2017. g.)

U okviru Easmus+ K2 projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u BiH“ –  STINT, održana je prva praktična radionica o vidovima, načinu organizacije i praćenju internacionalizacije za projektne partnere iz BiH na Tehnološkom kampusu Gent, Sveučilišta u Leuvenu. Tijekom dvodnevne radionice, Sveučilište u Leuvenu predstavilo je kako se internacionalizacija realizira kroz područja međunarodne suradnje i mobilnosti, osiguranja kvalitete, Arenberg doktorske škole i istraživanja, kao i studentskih udruga. Predstavljen je i način organizacije i priznavanja kvalifikacija na području Flandrije i Sveučilišta u Leuvenu, kao i iskustva studenata koji su sudjelovali u razmjenama.
Sveučilište u Mostaru na sastanku su predstavljali Kaja Mandić, studentica doktorskog studija Filozofskog fakulteta, Ana Dujmović, docentica Pravnog fakulteta i Monija Malešević, voditeljica Ureda za osiguranje kvalitete Sveučilišta.
Više informacija o samom projektu možete pronaći na: http://stint-project.net/