Erasmus+ QFP

Qualifications Framework as Platform for the development  of learning outcomes based curriculum (QFP) je projekt razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju financiran od strane Europske Komisije. Ovaj projekt ima za cilj modernizaciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i unaprjeđenje kvalitete obrazovnog sustava sukladno standardima Europske unije.  Također, projekt ima za cilj razvoj obrazovnog sustava u skladu s nacionalnim prioritetima i zahtjevima kroz izgradnju odgovarajućeg kvalifikacijskoga okvira temeljenog na ishodima učenja. Projekt ima međunarodni karakter budući da su projektni partneri sveučilišta i relevantne institucije iz područja visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Republike Irske, Španjolske i Italije.
Za više detalja posjetite službenu web stranicu projekta.