Erasmus+ QFP – Kick-off sastanak u Limericku, 13. do 14. veljače 2017. godine

Kick-off sastanak Erasmus + Capacity Building projekta Qualifications Framework as Platform for the development  of learning outcomes based curriculum (QFP) održan je 13. i 14. veljače 2017. u Limericku (University of Limerick).
Nakon pozdravnih riječi, projekt je u  cjelini predstavio koordinator projekta. Nakon toga je uslijedila prezentacija svih partnera projekta i njihova uloga u projektu. Organizacijska struktura je predložena i prihvaćen od strane svih projektnih partnera, usvojene su i smjernice za realizaciju ugovora te su svi radni paketi prikazani detaljno. Ostali planovi potrebni za realizaciju projekta  su osmišljeni i dizajnirani kako bi se omogućila učinkovita provedba projekta.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera, dok su predstavnici Sveučilišta u Mostaru bili Ivo Karačić i Dragan Gabrić.
Za više detalja posjetite službenu web stranicu projekta.