Erasmus + QFP, Istočno Sarajevo, 25. travnja 2017. godine

Dana, 25. travnja 2017. godine u okviru Erasmus+ projekta „Qualifications Framework as Platform for the development  of learning outcomes based curriculum“ –  QFP, održan je monitoring od strane Nacionalnog  Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini.
Predstavnik Sveučilišta u Mostaru je bio Ivo Karačić.
Više informacija o samom monitoringu i projektu može se pronaći na službenoj stranici projekta: http://www.qfp.ba/ i
https://www.facebook.com/QFPproject/?ref=page_internal