Sastanak Online Module Working Group (OMWG)

Sveučilište u Mostaru – partner u Erasmus+ projektu „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services (CBHE 561987)“

Sastanak Online Module Working Group (OMWG)
Sastanak Online Module Working Group (OMWG) u okviru projekta „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services (CBHE 561987)“ održan je 17-20. listopada 2016. god.  u Sarajevu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici s Transilvanijskog sveučilišta u Brašovu, Tehnološkog instituta u Limericku, Sveučilišta na Kreti (Grčka), Poljoprivrednog sveučilišta u Tirani (Albanija), Sveučilišta „Fan S. Noli” u Korči (Albanija), Sveučilišta u Mostaru (BiH), Sveučilišta u Tirani (Albanija), Sveučilišta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Sveučilišta Crne Gore (Crna Gora) te Univerziteta u Sarajevu (BiH).
Na početku sastanka su predstavljeni dosadašnji rezultati rada u okviru ovog projekta.
Glavne teme sastanka su bili izazovi i mogućnosti izrade mrežnih modula te proračun za razvoj modula. Upriličena je i javno predstavljanje projekta na Univerzitetu u Sarajevu na kojem su sudjelovali zainteresirani profesori te novinari. Nakon toga je održana prezentacija o samom projektu: Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services koju je prezentirao gospodin Padraig Kirby.
Drugog dana su, sukladno predviđenom programu, održane dvije radionice za članove ove grupe koje su imale svrhu obučiti članove projekta specifičnim vještinama koje su potrebne za daljnji rad koji očekuju OMWG grupu u okviru projekta. Radionice su održane pod mentorstvom gospodina Gerarda Cullena. Teme radionica: Marketing skills for librarians continued:  Theory and practice, te LNSS Library National Awareness Day Campaign Strategy Presentations from Western Balkan.