Poziv za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička i tehnička zaštita zgrade Rektorata i Kampusa Sveučilišta”

Sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj:39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B (Službeni glasnik BiH, broj: 104/14), obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička i tehnička zaštita zgrade Rektorata i Kampusa Sveučilišta. Tekst poziva može se preuzeti ovdje.