Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru“

U skladu sa člankom 71. Zakona o javnim nabavkama, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru“. Odluka se može preuzeti ovdje.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu ”Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru”

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavu ponuda za javnu nabavu „Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru“. Tekst poziva može se preuzeti ovdje.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme u sklopu projekta Tempus BIHTEK

Sveučilište u Mostaru objavljuje Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku računalne i softverske opreme u sklopu realizacije Tempus projekta BIHTEK. Krajnji rok za dostavu ponuda je srijeda, 17. veljače 2016. godine.

Obavijest o postupku javne nabave ”Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru”

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o pokrenutom postupku javne nabave „Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru“. Tekst obavijesti može se preuzeti ovdje. Tekst tenderske dokumentacije je dostupan u elektroničkom obliku na portalu javnih … Nastavi čitati

Izvješće o provedenom postupku javne nabave 1197-7-1-15/15

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, objavljujemo izvješće o provedenom postupku javne nabave „Nabava računala i računalne opreme za Sveučilište u Mostaru – 1197-7-1-15/15“. Tekst izvješća može se preuzeti ovdje.