Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga

Sukladno članku 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj:39/14) donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru. Odluka se može pogledati ovdje.

Poziv za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Odvjetničke usluge”

Sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj:39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B (Službeni glasnik BiH, broj: 104/14), obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Odvjetničke … Nastavi čitati

Poziv za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička i tehnička zaštita zgrade Rektorata i Kampusa Sveučilišta”

Sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj:39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B (Službeni glasnik BiH, broj: 104/14), obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička … Nastavi čitati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru“

U skladu sa člankom 71. Zakona o javnim nabavkama, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabava Microsoft licenci za Sveučilište u Mostaru“. Odluka se može preuzeti ovdje.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu ”Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru”

Sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama u BiH, obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavu ponuda za javnu nabavu „Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Sveučilišta u Mostaru“. Tekst poziva može se preuzeti ovdje.