Odluka o poništenju Javne nabave ”Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru”

Sukladno čl. 70. st. 6.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine daje se obavijest da je postupku javne nabavke ,, Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru“ donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke“. Odluka se može pogledati ovdje.