Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga

Sukladno članku 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj:39/14) donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru. Odluka se može pogledati ovdje.