Projekti

Projekti

Sveučilište u Mostaru uspješno sudjeluje u međunarodnim obrazovnim projektima u ulozi partnera i koordinatora projekta. Međunarodni projekti s područja visokog obrazovanja odvijaju se kroz niz programa Europske unije:

Erasmus+ STINT

Erasmus+ WBLNSS

Erasmus+ TEACHER

Erasmus+ QFP

Tempus FINHED

Tempus SHEQA

FP7, COST, EUREKA

JoinEU-SEE