Poslijediplomski studiji

objavljeno: 14. 12. 2017.
Obavijest
Olgica Marušić, branit će doktorsku disertaciju pod nazivom:  „Interdisciplinarni pristup u realizaciji tema zaštite okoliša u obrazovnom sustavu osnovnih i...
objavljeno: 22. 11. 2017.
obavijest
Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.) Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru...
objavljeno: 15. 11. 2017.
Obavijest
Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.) Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru...
objavljeno: 03. 11. 2017.
Obavijest
Mostar, 30. listopada 2017. god.     O B A V I J E S T   Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima...
objavljeno: 18. 10. 2017.
Obavijest
FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U MOSTARU   Oglašava   USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE   Pristupnika Miljana Rupara...

Pages