Dnevna Arhiva: 08.06.2017.

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje Magdalene Ramljak

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Magdalena Ramljak branit će doktorsku disertaciju s naslovom Frazemi kojima se izražavaju emocije u pripovijetkama Ive Andrića i njihovi prijevodi na njemački jezik (Kontrastivna analiza) Obrana će se … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |

Natječaj za izbor rektora Sveučilišta u Mostaru

Na temelju članka 41. Statuta Sveučilišta u Mostaru, Senat Sveučilišta u Mostaru svojom odlukom ur. broj: 01-1007/17 od 7. lipnja 2017., raspisuje: N A T J E Č A J za izbor rektora Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |