Dnevna Arhiva: 15.02.2017.

Obavijest o obrani doktorskog rada kandidatkinje Ivane Stipanović

SVEUČILIŠTE U MOSTARU PRAVNI FAKULTET O G L A Š A V A Ivana Stipanović branit će doktorski rad pod nazivom: “POLOŽAJ OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE” Obrana će se održati 25. veljače 2017. u … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |

Obavijest o obrani doktorskog rada kandidata Ivana Zovke

SVEUČILIŠTE U MOSTARU PRAVNI FAKULTET O G L A Š A V A Ivan Zovko branit će doktorski rad pod nazivom: “KAZNENA DJELA PROPISANA KONVENCIJOM UJEDINJENIH NARODA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA” Obrana će se održati 25. veljače 2017. u 10 … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |

Natječaj za izbor dekana Medicinskog fakulteta

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor dekana. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |

Natječaj za izbor dekana Fakulteta zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor dekana. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora … Nastavi čitati

Objavljeno u Obavijesti |